REGION W SKALI MIKRO… CZYLI OKOLICA GÓRY


Góra – malutka wieś, położona nad jeziorem Tyrkło, na północny zachód od Orzysza, założona w 1535r. przez Pawła Kunata na prawie chełmińskim. Miejsce bardzo spokojne i urokliwe o małym natężeniu ruchu turystycznego. W krajobrazie okolicy dominuje polodowcowe jezioro rynnowe z morenowymi pagórkami, porośniętymi sosnowym lasem lub wykorzystywane jako naturalne łąki i pola uprawne.
Środowisko pozostaje nieskażone ekologicznie, ponieważ nie ma tutaj, ani w okolicy zakładów przemysłowych.
W pobliżu wsi znajdują się pozostałości staropruskiego grodziska. Na północnym brzegu jeziora Tyrkło znajduje się cmentarz wojenny z lat 1914 – 1915.
We wsi znajduje się sklep, ogrodzone boisko z placem zabaw dla dzieci. Brzeg jeziora- zalesiony z licznymi pomostami i malutkimi „plażami” dla dzieci.
Restauracja i stacja benzynowa najbliżej są w Orzyszu.
U mieszkańców można zakupić miód, jaja, mleko, warzywa i owoce.
Jezioro Tyrkło, dawniej nazywane Tyrkło See ma powierzchnię 236 ha i stanowi przedłużenie północno-wschodniej zatoki jeziora Śniardwy.  Długość jeziora wynosi 5,5 km, a szerokość 500 m. Średnia głębokość zbiornika wynosi 9,7 m, natomiast maksymalna głębokość 29,2 m. Tyrkło jest jeziorem polodowcowym, rynnowym, o bardzo urozmaiconej rzeźbie dna, wysokich, miejscami stromych brzegach w części północnej i łagodnych, płaskich w części południowej. Jezioro jest słabo zarośnięte w strefie brzegowej. Trzcina, pałka wąskolistna i oczeret porastają wąskim pasem odcinki linii brzegowej. Skład gatunkowy ryb zbliżony jest do występującego w Śniardwach – w jeziorze żeruje leszcz, płoć, okoń, węgorz, szczupak i sieja.
Przez  Jezioro Tyrkło przebiega Szlak Kajakowy Galindów – o długości 30 km, stanowiący najkrótsze połączenie Jeziora Śniardwy z Giżyckiem.

Szczegółowe informacje na temat lokalnych imprez i uroczystości można znaleźć na:

mazury.info.pl

mojemazury.pl

www.mikolajki.com

www.orzysz.pl

www.pisz.pl

www.it.mragowo.pl

www.gizycko.turystyka.pl

Odległości:
- do Orzysza – 6 km
- do Giżycka – 33 km
- do Mikołajek – 30 km
- do Rucianego –Nidy – 44 km
- do Rynu – 34 km
- do Węgorzewa – 50 km
- do Pisza  - 29 km
- do Mrągowa – 53 km
-do Ełku – 36 km
- do Olecka – 62 km
- do Kętrzyna – 60 km.

Free Joomla! template by Age Themes